[แจกฟรี!]แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2563

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  24 ตุลาคม 2020
เยี่ยมชม :  170    ถูกใจ :  1
>แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2563
>การันตีความชัวร์ อัพเดตแนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ทุกปี
>รวมทั้งข้อสอบเก่าและข้อสอบใหม่นักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด
>เทคนิคการทำข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปเนื้อหาสาระสำคัญ
>รวมบรวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยไว้ในชุดเดียว
>ครอบคุมเนื้อหาที่ประกาศสอบ รวบรวมทั้งความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง


#แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
12 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
14 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น
15 แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร


[​IMG]
**แนวข้อสอบมี 3 แบบ**
1.แบบไฟล์ PDF ราคา 399 บาท
(ได้รับหลังแจ้งโอนภายใน 1-3 ชม. ส่งไฟล์ทาง E-mail แบบรวดเร็วทันใจ จำนวนประมาณ200-250หน้าขึ้นไป)
2.แบบหนังสือ ราคา 799 บาท
(ฟรีmp3บรรยายเนื้อหา ได้รับภายใน 2-3วัน ส่งฟรี EMS จำนวนประมาณ200-250หน้าขึ้นไป )
3.แบบชุดติว+VCD ราคา 1,500 บาท
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือ(ส่งฟรีEMS ได้รับภายใน 2-3)
ชำระสินค้าและบริการ
-เลขที่บัญชี 619-2-17391-2 ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซีพระรามที่ 2
-เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ธ.กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เลขที่บัญชี 793-2-73975-1 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เลขที่บัญชี 546-7-32730-9 ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า
ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร เหมวันต์


กรุณาแจ้งโอนมาที่
โทร. 062-994-9212
LINE : k_pun_arunotai
LINE@ : @sfy9595f (มี@อยู่ข้างหน้า)
E-mail : arunothai.kp@gmail.com#ติดตามข่าวประกาศเปิดสอบทุกหน่วยงานได้ที่ https://www.facebook.com/sunkhorsob/
#รายละเอียดแนวข้อสอบเพิ่มเติม https://www.โหลดข้อสอบ.com/
#ผลงานลูกค้า [CLICK]


[​IMG]


*ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจเราให้ www.โหลดข้อสอบ.com ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่าน*
*ขอให้สอบได้ สอบติด กันทุกท่านค่ะ*


#ชุดติวสอบ #คู่มือเตรียมสอบ #พร้อมเฉลย #ดาวน์โหลดข้อสอบ #อัพเดตใหม่ล่าสุดปี2563 #รวมข้อสอบเก่า #เทคนิคการทำข้อสอบ #PDF #แจกฟรี #ออกบ่อย #หนังสือเตรียมสอบ
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1
สมาชิก
  24 ตุลาคม 2020
เยี่ยมชม :  170    ถูกใจ :  1
แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเฉลย
1.เจ้าหน้าที่งบประมานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือตำแหน่งใด
ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข) นักทรัพยากรบุคคล
ค) นักวิชาการเงินและบัญชี
ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ) นักบริหารงานการคลัง

**********************************************************************
2.ให้ตำแหน่งใดมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548
ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ) นายกรัฐมนตรี

**********************************************************************
3.ให้ตำแหน่งใดรักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข) นายกรัฐมนตรี
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค.
จ) ถูกทุกข้อ

**********************************************************************
4.ตำแหน่งใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ข) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ) นายกรัฐมนตรี

**********************************************************************
5.ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก) กรมประชาสัมพันธ์
ข) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ง) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จ) ถูกทุกข้อ

**********************************************************************
6. ตำแหน่งใดเป็นข้าราชการเมือง
ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ข) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
จ) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**********************************************************************
7.สำนักนายกรัฐมนตรีมีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนักนายกรัฐมนตรี
ก) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ง) นายกรัฐมนตรี
จ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

**********************************************************************
8.ให้หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูมิให้การกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราช หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ หรือถูกรวมหรือโอนไป เพิ่มขึ้นจนกว่ากำหนดเวลาที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนด
ก) สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงบประมาณ
ข) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำนักงบประมาณ
ค) สำนักงบประมาณและสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ง) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จ) สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง

**********************************************************************
9.การยุบส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้ตรากฎหมายใด
ก) กฎกระทรวง
ข) ประกาศกระทรวง
ค) พระราชกฤษฎีกา
ง) พระราชบัญญัติ
จ) มติคณะรัฐมนตรี

**********************************************************************
10.การแบ่งส่วนราชการระดับกรมให้ตรากฎหมายใด
ก) กฎกระทรวง
ข) ประกาศกระทรวง
ค) พระราชกฤษฎีกา
ง) พระราชบัญญัติ
จ) มติคณะรัฐมนตรี

 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#2
สมาชิก
  24 ตุลาคม 2020
เยี่ยมชม :  170    ถูกใจ :  1

11.ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึงตามข้อใด
ก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ข) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ค) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

**********************************************************************
12.โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงา การงบประมาณสิ้นสุดที่ใด
ก) อำเภอ
ข) จังหวัด
ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง) กระทรวงมหาดไทย
จ) สำนักงบประมาณ

**********************************************************************
13."ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไป
ข) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่กันยายน30 ของปีถัดไป
ค) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป
ง) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไป เป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
จ) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไปใช้ปีและให้พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

**********************************************************************
14.องค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู อำเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้า ต้องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อไปตั้งจัดซื้อรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ อำนาจในการอนุมัติการโอน เป็นของใคร
ก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู
ข) นายอำเภอในฝัน
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า
ง) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู

********************************************************************
15. องค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู อำเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้าตั้งงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย อำนาจในการอนุมัต โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ เป็นของใคร
ก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู
ข) นายอำเภอในฝัน
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า
ง) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู
จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวยหรู

**********************************************************************
16. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ) นายกรัฐมนตรี

**********************************************************************
17.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ

**********************************************************************
18.การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์ตามข้อใด
ก) จำนวนราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ละจังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
ข) จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดของปีที่มีการเลือกตั้ง
ค) จำนวนราษฎรของแต่จังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
ง) จำนวนราษฎรของแต่ละอำเภอของก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
จ) จำนวนราษฎรแต่ละอำเภอของปีที่มีการเลือกตั้ง

**********************************************************************
19.จังหวัดที่มีราษฎร เกินสองล้านคนขึ้นไปให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน
ก) 24 คน
ข) 30 คน
ค) 36 คน
ง) 42 คน
จ) 48 คน

**********************************************************************
20.จังหวัดที่มีราษฎรหนึ่งล้านเก้าแสนคนให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดได้กี่คน
ก) 24 คน
ข) 30 คน
ค) 36 คน
ง) 42 คน
จ) 48 คน


1ง
2ค
3จ
4จ
5ง
6ค
7ง
8ค
9ค
10ก
11จ
12ข
13จ
14ง
15ก
16ค
17ง
18ค
19จ
20ง
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#3