@แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง 2564

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  21 กรกฎาคม 2021
เยี่ยมชม :  453    ถูกใจ :  0
[​IMG]
แนวข้อสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการปกครอง 2564
รายละอียดสินค้า

– ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง
- ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Windows
- ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
- แนวข้อสอบสรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
-สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
-แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
- ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง
- ความรู้เกี่ยวกับงานปกครองท้องที่
- ความรู้เกี่ยวกับกิจการกองอาสารักษาดินแดน
- ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล
- สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
- การบริหารจัดการองค์การ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ
การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
--------------------------------------------------
รูปแบบจำหน่าย
แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
แบบหนังสือ 650 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 670 บาท
ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย flash express
ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน
___________________________________
ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน
นริศรา ขามช่วง
ธ.กรุงไทย 293-0-55093-7
ธ.กสิกรไทย 329-2-53424-7
-------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://mysheetstore.lnwshop.com
http://good-book-thailand.com/
โทร :0973065060
ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1