แนะนำองค์กรสำหรับบริจาคเงินการศึกษาเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาส

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  15 ตุลาคม 2020
เยี่ยมชม :  244    ถูกใจ :  1
[​IMG]

การศึกษาคือรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ หากเยาวชนยังคงไม่ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันก็คงเป็นเรื่องยากที่ประเทศชาติจะเจริญได้อย่างยั่งยืน หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการบริจาคเงินการศึกษาให้กับเหล่าเด็กด้อยโอกาสแต่ยังไม่รู้ว่าจะบริจาคให้องค์กรไหนดี เราได้รวบรวมรายชื่อองค์กรการกุศลที่น่าเชื่อถือมาให้คุณแล้ว


UNICEF(องค์การยูนิเซฟ)

หากพูดถึงเรื่องเด็กแล้ว องค์กรสำคัญของโลกที่คอยดำเนินการช่วยเหลือเด็กมาอย่างยาวนานก็คือยูนิเซฟ โดยมีการช่วยเหลือเด็กๆ ในหลายด้านรวมถึงด้านการศึกษาด้วย มีทั้ง “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต” ที่ช่วยพัฒนาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตใน 24 จังหวัด เพื่อเป็นบุคคลต้นแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย และ “โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่” ที่จัดรถห้องสมุดเคลื่อนที่โดยบรรทุกหนังสือเด็กแล้ววิ่งไปยังโรงเรียนในหุบเขาถึง 135 แห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเลย เพื่อให้เด็กกว่า 15,000 คนได้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากโครงการนี้ การบริจาคเงินการศึกษาให้กับยูนิเซฟจึงช่วยให้เด็กมากมายได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นได้

มูลนิธิยุวพัฒน์

อีกองค์กรที่เราอยากแนะนำคือ มูลนิธิยุวพัฒน์ ที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสเพื่อให้จบไปเป็นพลเมืองคุณภาพมานานกว่า 27 ปีแล้ว ปัจจุบันมีนักเรียนทุนในความดูแลจำนวน 9,402 คน(ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) การบริจาคเงินการศึกษาให้ทางมูลนิธิฯ จะส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ได้เรียนหนังสือจนจบ ม.6 หรือเทียบเท่า โดยมี 3 โครงการในแผนการของมูลนิธิฯ ได้แก่ “โครงการส่งน้องเรียนดี สร้างเด็กดี” ที่เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาสแบ่งเป็นทุนสายสามัญทุนละ 7,000 บาทต่อปี ต่อเนื่อง 6 ปี ทุนสายอาชีพทุนละ 14,000 บาทต่อปี ต่อเนื่อง 3 ปี “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ที่มีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเครื่องมือนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงความรู้และความเชี่ยวชาญของภาคี โดยร่วมมือกับโรงเรียนที่สมัครใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น และ “โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อเสริมสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผ่านการมีส่วนร่วมในโครงงานคุณธรรม


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิฯ นี้มีพันธกิจในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส โดยปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือเด็กๆ มาแล้วกว่า 3 แสนคน ใน 61 จังหวัดทั่วประเทศ หากคุณต้องการบริจาคเงินการศึกษาให้มูลนิธิฯ ก็สามารถเลือกได้ว่าจะบริจาคทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ม.ต้น บริจาคให้เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนในระดับ ม.ปลาย และอาชีวศึกษา หรือจะบริจาคให้เด็กนักเรียนพิการให้เรียนร่วมโรงเรียนปกติ บริจาคให้เด็กนักเรียนกำพร้าจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จากรายการองค์กรเพื่อการกุศลเหล่านี้ คุณสามารถเลือกได้บริจาคเงินการศึกษาได้ตามอัธยาศัย เราเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเลือกที่ไหน บริจาคมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับความปรารถนาดีที่คุณต้องการมอบให้กับเด็กๆ อย่างแน่นอน เพราะความสุขจากการให้นั้นยิ่งใหญ่และทำให้โลกนี้น่าอยู่
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1