โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา มอบรายได้ 34.1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  5 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  386    ถูกใจ :  11
โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกา มอบรายได้ 34.1 ล้านบาท(1).jpeg
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีปิดโครงการอัญเชิญ“พระบรมเกศาธาตุ”จากประเทศศรีลังกา โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ โดยมี เอกอัครราชทูต อดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เลขานุการและกรรมการ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมศาสนา พร้อมด้วยองค์กรภาคี คณะกรรมการ และคณะเจ้าภาพเข้าร่วมรับสิ่งมงคลสักการะ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

โดยพิธี อัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีหน่วยงานที่ร่วมกันสนับสนุนหลายภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีเครือข่าย 50 แห่ง ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 700 ปี พระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาเยือนประเทศไทย ถือเป็นสิริมงคลแก่ชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นการฉลองวาระครบรอบ 266 ปี แห่งพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกาอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน มอบรายรับสุทธิ 34,171,970.02 บาท ให้มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของพระภิกษุสามเณร 2. อุปถัมภ์การศึกษาเยาวชนของชาติผู้ตั้งใจเรียนแต่ขัดสนทุนทรัพย์ 3. กองทุนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1