โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ การให้บริการของโรงพยาบาลในสถานการณ์ พ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  27 มีนาคม 2020
เยี่ยมชม :  455    ถูกใจ :  6
เวป.jpg
ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรโดยใช้อำนาจพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19โดยมีศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ที่ทำเนียบรัฐบาล นั้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตระหนักดีถึงภาระหน้าที่และความจำเป็นในฐานะสถานพยาบาลที่จะต้องให้การบริบาล แก่ผู้ป่วยเช่นในสถานการณ์ปกติ จึงใคร่ขอชี้แจงถึงการให้บริการ ดังนี้
1. โรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการตามปกติ
2. แผนกฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
3. ผู้ป่วยยังเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ได้ตามปกติหากเดินทางในช่วงเวลาที่มีการกำหนดห้ามมิให้บุคคลออกจากเคหะสถาน(ถ้ามี) กรุณาพกบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางบัตรอื่นใดที่ออกโดยทางราชการ พร้อมด้วยบัตรนัดหมายแพทย์ (ถ้ามี)หรือข้อความในรูปแบบอื่นที่แสดงถึงการนัดหมายแพทย์เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
4. ผู้ป่วย ญาติ และผู้เข้ามาในอาคารของโรงพยาบาลฯทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค
5. ยาและเวชภัณฑ์ มีเพียงพอให้บริการ
6. ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ธนาคาร และร้านค้าภายในโรงพยาบาลฯเปิดให้บริการตามปกติ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ตามความเหมาะสม
7. เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 1378นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังจัดให้มีบริการนอกสถานพยาบาล


เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติมิตร ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การให้คำปรึกษา (Telemedicine) ผ่านช่องทาง Smartphone
2. บริการส่งยาตรงถึงบ้านหลังจากปรึกษาแพทย์และจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์
3. บริการเจาะเลือดที่บ้านตามใบสั่งแพทย์
4. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน
5. บริการตรวจภูมิคุ้มกัน (Immune) ที่บ้าน
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1