โหลดฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์ อสค.

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  3 พฤศจิกายน 2018
เยี่ยมชม :  522    ถูกใจ :  0
โหลดฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการผลิตภัณฑ์ อสค.

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/551

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงอะไร
ตอบ ขบวนการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆดีขึ้นส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และเกิดการพัฒนาความคิดหรือโอกาสนั้นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้
และจบลงด้วยการผลิต การขายและการส่งผลิตภัณฑ์นั้นสู่ผู้บริโภค

2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างไร
ตอบ เพื่อให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ดีมากขึ้นโดยพื้นฐานมนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา

3. ผลิตภัณฑ์ที่ประสบผลสำเร็จทางการค้าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ไม่ว่าจะในด้านใด ต้องการความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ ต้องการความแตกต่าง ความเร็ว ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัย ความน่าสนใจ น่าซื้อ
ตอบ 4P คือ
P
ที่ 1 หมายถึง Product หรือ
ผลิตภัณฑ์ คือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ แข็งแรงทนทาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

P
ที่ 2 หมายถึง Price หรือ
ราคาของผลิตภัณฑ์ ควรเป็นราคาที่ผู้บริโภคยินดีที่จะจ่ายรวมถึงราคาผลิต ราคาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ราคาของผลิตภัณฑ์ มีผลโดยตรงกับกำไร ราคาขายมีผลโดยตรงกับส่วนแบ่งในตลาด

P
ที่ 3 หมายถึง Promotion หรือ การส่งเสริมการขาย การนำเสนอสินค้า รวมถึงบรรจุภัณฑ์ และการสื่อสารภายนอกถึงลูกค้าการขาย
การประชาสัมพันธ์ นำเสนอสู่ผู้บริโภค เพื่อส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์รูปแบบ
สื่อ โฆษณา

P
ที่ 4 หมายถึง Place หรือ
สถานที่ขายผลิตภัณฑ์นั้นๆ แหล่งจำหน่ายสินค้าเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์

4. ขบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนใดบ้าง
ตอบ 1. จะทำผลิตภัณฑ์อะไร
2. จะขายให้ใคร ใครคือกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลัก
3. จะขายอย่างไร
4. การออกแบบประกอบด้วยการวิเคราะห์ในปัจจัยสำคัญใดบ้าง

5. พฤติกรรมที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรมีความเข้าผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ
ตอบ
1. พฤติกรรมการซื้อ
2. พฤติกรรมการใช้

6. คุณภาพผลิตภัณฑ์ หมายถึง
ตอบ การพัฒนาและควบคุมคุณภาพภายในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการและคุณสมบัติพื้นฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถวางใจในการเลือกใช้สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยไม่เกิดอันตราย

การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ทั้งในเชิงวัสดุ กรรมวิธีการผลิต
การมีผลต่อสิ่งแวดล้อม การเก็บรักษา การบรรจุ รวมไปถึงการขนส่ง เพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆดีขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เหมาะสม
ส่วนใหญ่มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะถูกบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคไม่สามารถเห็นหรือตรวจสอบขบวนการผลิตได้
เช่น การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้าง หรือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่น
อาหาร ยา เครื่องสำอาง โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย
มีประโยชน์ มีการตรวจและให้เลขทะเบียน อย. เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้
และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนในหลายๆระดับ
เช่น ระบบ
GMP (Good Manufacturing Practice) ระบบ HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นระบบควบคุมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO ระบบการควบคุมคุณภาพมาตรฐานเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้มั่นใจในตัวสินค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
และผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการระดับคุณภาพ

7. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถูกกำหนดขึ้นเพื่ออะไร
ตอบ เพื่อเป็นการกำหนดระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นๆ
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีคุณภาพสามารถเชื่อถือได้
และไม่เป็นอันตราย

8. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่
ตอบ อย./มอก./ มผช./ ฮาลาล

9. หน่วยงานใดกำกับดูแลการให้ใช้ตราและเลขทะเบียน อย.
ตอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1