โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมบัญชีกลาง

แชร์หน้านี้

get
สมาชิก
  7 มีนาคม 2019
เยี่ยมชม :  297    ถูกใจ :  0
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมบัญชีกลาง

[​IMG]
- ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
-การวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
-ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
-ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
-ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
-แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1