ไปรษณีย์ไทย ฆ่าเชื้อโรคสิ่งของขาเข้าจากต่างประเทศ นำร่องศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ป้องกันโรค Covid-19

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  14 กุมภาพันธ์ 2020
เยี่ยมชม :  931    ถูกใจ :  6
ภาพประกอบข่าวไปรษณีย์พ่นยาฆ่าเชื้อโคโรนา (4).JPG


กรุงเทพฯ xx กุมภาพันธ์ 2563- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัยภายในศูนย์ไปรษณีย์เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานที่ปฏิบัติงานและพัสดุขาเข้าระหว่างประเทศจากทุกประเทศต้นทาง โดยเริ่มจากศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกพร้อมแจ้งระงับการฝากส่งทุกบริการ ไปยังปลายทางเมืองอู่ฮั่นและหูเป่ยและระงับการฝากส่งไปยังบางประเทศปลายทางที่ดำเนินการขนส่งผ่านการไปรษณีย์จีน นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการและรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) จึงได้ยกระดับมาตรการด้านอาชีวอนามัยภายในศูนย์ไปรษณีย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการที่ได้ทำการฝากส่งหรือรอรับสิ่งของจากต่างประเทศด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในสถานที่ปฏิบัติงานและพัสดุขาเข้าระหว่างประเทศจากทุกต้นทางประเทศทุกชิ้น โดยเริ่มที่ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิเป็นแห่งแรกเนื่องจากเป็นจุดรับไปรษณียภัณฑ์ขาเข้าระหว่างประเทศก่อนกระจายไปยังศูนย์ไปรษณีย์แห่งอื่น ๆและจะพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพิ่มเติมในศูนย์ไปรษณีย์พื้นที่นครหลวงอีก 3 แห่งได้แก่ ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพ นอกจากนี้ไปรษณีย์ไทยยังได้แจกหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทยจำนวน 100,000 อันพร้อมกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดตลอดการปฏิบัติงานนายกาหลง กล่าวต่อว่า การระบาดของโรค Covid-19 ทำให้การฝากส่งสิ่งของระหว่างประเทศไปยังหลายปลายทางได้รับผลกระทบดังนี้- การฝากส่งสิ่งของไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้เพียงคูเรียโพสต์และโลจิสโพสต์ระหว่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นปลายทางเมืองอู่ฮั่นและมณฑลหูเป่ยที่ยังคงระงับบริการเป็นการชั่วคราวโดยการไปรษณีย์จีนอาจนำจ่ายล่าช้าเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการนำจ่ายแบบตัวต่อตัว(Face to Face)โดยเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามผู้รับก่อนหรือนำจ่ายไว้ที่ล็อคเกอร์และให้ผู้รับมาติดต่อรับเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์และสำหรับบริการที่ต้องมีหลักฐานในการนำจ่ายอาจไม่มีการลงนามรับสิ่งของ-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแจ้งสิ่งของขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศล่าช้ากว่าปกติเนื่องจากการไปรษณีย์ฮ่องกงแจ้งว่าสิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์ขาเข้าและขาออกทุกประเภทบริการจะเกิดความล่าช้าจากมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรนา 19- ประเทศปลายทางที่ดำเนินการขนส่งผ่านการไปรษณีย์จีน ได้แก่ปลายทางประเทศมองโกเลียรับฝากได้เฉพาะบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) เท่านั้น สำหรับปลายทางประเทศเกาหลีเหนือระงับการรับฝากบริการไปรษณียภัณฑ์ระหว่างประเทศทั้งหมดสำหรับสิ่งของที่ผู้ใช้บริการฝากส่งและยังไม่ถูกส่งออกนอกประเทศไทย
หากมีความประสงค์จะขอรับสิ่งของคืนให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ณ ที่ทำการที่รับฝากส่งโดยไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการคืนสิ่งของและค่าบริการเต็มจำนวนแต่หากสิ่งของถูกบรรจุเข้าถุงพัสดุหรือส่งออกจากประเทศไทยแล้วอาจจะเกิดความล้าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1