"ไปรษณีย์ไทย" เร่งแผนระบายผลไม้ ช่วยเกษตรกรสู้พิษ COVID- 19

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  24 มีนาคม 2020
เยี่ยมชม :  608    ถูกใจ :  6
ภาพประกอบเจ้าหน้าที่นำส่งสินค้าเพิ่มสุข ผลผลิตการเกษตร (1).jpg
กรุงเทพฯ 24 มีนาคม 2563 – บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิด 3มาตรการ ‘ไปรษณีย์เพิ่มสุข’ ช่วยขน ช่วยขาย คือขนจากสวนสู่ออนไลน์ – ดึงเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิก Thailandpostmart.com ช่วยขาย สร้างรายได้ให้เกษตรกร – เป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และ ส่งต่อผลผลิตจากสวน ถึงรั้วบ้าน – รับจากสวนส่งตรงถึงผู้บริโภค ด้วยบริการไปรษณีย์ไทยด่วนพิเศษ (EMS) ส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตล้นตลาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในกลุ่มประเทศคู่ค้าสำคัญ พร้อมลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ส่งออกผลไม้และพ่อค้าคนกลางในภูมิภาคต่างๆ คาดการณ์ปี 2563 จะสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้กว่า 1,000 ตัน มูลค่ากว่า 100 ล้านบาทซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แก่เกษตรกรซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า จากการคาดการณ์เกี่ยวกับผลไม้ไทยในช่วงฤดูร้อนของปี 2563 ที่คาดว่าจะมีปริมาณมากและอาจตกอยู่ในสภาวะ ล้นตลาด รวมถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ในประเทศคู่ค้า อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ส่งผลกระทบด้านการส่งออกเนื่องจากประเทศคู่ค้าเหล่านี้ลดปริมาณการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรและ ลดการเดินทางท่องเที่ยวมาบริโภคผลไม้ในไทยไปรษณีย์ไทย ส่งสุข ส่งผลไม้.jpgไปรษณีย์ไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนซื้อผลไม้ผ่านระบบออนไลน์หลีกเลี่ยงการออกไปหาซื้อผลไม้นอกบ้าน ลดการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 พร้อมมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นของเกษตรกรล่าสุดจึงได้มีมาตรการในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรให้มีราย
ได้จากการค้าขายด้วยการเป็นส่วนช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศผ่านโครงการ “ไปรษณีย์เพิ่มสุข” ซึ่งเบื้องต้นมีแนวทางดังนี้‘ช่วยขน’ จากสวนสู่ออนไลน์โดยไปรษณีย์ไทยใช้ศักยภาพการขนส่งและการเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์รวบรวมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในการเป็นช่องทางโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พร้อมจัดโปรโมชันสินค้าผลไม้คุณภาพผ่าน Thailandpostmart.com ซึ่งเกษตรกรสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ผ่านการสมัคร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่โดยไปรษณีย์ไทยจะนำสินค้าเหล่านั้นขึ้นเป็นสินค้าแนะนำบนหน้าแรกของเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็นและซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น และยังรวบรวมหมวดสินค้าอื่นๆ อาทิ อร่อยทั่วไทย ของดีประจำจังหวัด สุขภาพและความงาม ฯลฯ เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินไหลเวียนในช่วงภาวะวิกฤตนี้‘ช่วยขาย’ สร้างรายได้ให้เกษตรกรไปรษณีย์ไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนและดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ศักยภาพด้านขนส่ง/โลจิสติกส์ และการเป็นมาร์เก็ตเพลสของ “ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท” เป็นสื่อกลางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรด้วยการรับขนส่งผลผลิตจากสวนของเกษตรกรถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของไปรษณีย์ไทย อาทิ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (Thailandpostmart.com) และ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศตัวอย่าสินค้าการเกษตรในโครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข ช่วยเหลือเกษตรกร.JPG‘ช่วยส่งต่อ’ ผลผลิต จากสวนถึงรั้วบ้านจุดแข็งสำคัญของไปรษณีย์ไทยคือโครงข่ายการขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ จากสวนของเกษตรกรส่งตรงไปยังผู้บริโภคด้วยระบบของไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)‘มาตรฐานส่งเช้าได้บ่าย ส่งบ่ายได้วันรุ่งขึ้น’จึงทำให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตคุณภาพดีจากแหล่งผลิตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าวิสาหกิจชุมชนได้ที่ www.thailandpostmart.com
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1