“ปอเทือง” ดอกไม้แห่งความจงรักภักดี ■ ทหารร่วมกันปลูกปอเทือง เพื่อให้ปอเทืองออกดอกสะพรั่งทั้งแผ่นดิน

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  16 ตุลาคม 2018
เยี่ยมชม :  180    ถูกใจ :  1
“ปอเทือง” ดอกไม้แห่งความจงรักภักดี
■ ทหารร่วมกันปลูกปอเทือง เพื่อให้ปอเทืองออกดอกสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันดินโลก
■ เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน พร้อมทั้งให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน “ปอเทือง” เป็นต้นไม้ในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
■ เรื่องการปรับปรุงดิน ทรงแนะนำให้แก่เกษตรกรทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดใช้เอง เพื่อนำมาใช้แก้ความเป็นกรดให้แก่ดินของเกษตรกร ทดแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีราคาแพง ด้วยพระอัจฉริยภาพในการแนะนำด้านการเกษตร จากการศึกษาพบว่า ต้นปอเทือง เป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการบำรุงดิน การหว่านปอเทือง 1 ครั้ง เท่ากับการปรับปรุงโครงสร้างดินได้ถึง 15 ปีและเป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีมากในการปรับปรุงดินให้กลับมามีสภาพสมบูรณ์ ด้วย

[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1