“พริ้นซิเพิล แคปิตอล” จับมือ นิฮอน เคเอ (Nihon Keiei) บุกตลาดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  2 มกราคม 2020
เยี่ยมชม :  1,383    ถูกใจ :  11
people-2582878_1920.jpg

“พริ้นซิเพิล แคปิตอล” ลงนาม MOU พันธมิตรใหม่ “นิฮอน เคเอ (Nihon Keiei)” พร้อมลุยธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย เน้นการฟื้นฟู ด้วยแนวคิด Self-reliance ให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้

ดร.สาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC) ผู้ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพภายใต้บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด (Nihon Keiei) บริษัทในเครือ NK Group จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยจะมีการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทซึ่ง PRINC ถือหุ้น 51% และ บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด ถือหุ้น 49% มีกรอบระยะเวลาการลงทุนใน 2 ปีแรกเพื่อดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2563

“รูปแบบของการดูแลผู้สูงอายุที่เราดำเนินการ จะเน้นการดูแลด้วยแนวคิด Self-reliance ให้ผู้สูงอายุกลับมาแข็งแรงและกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ ไม่ใช่เพียงแค่ Care Services ที่เพียงดูแลผู้สูงอายุโดยทั่วไปเท่านั้น แต่ต้องการที่จะดูแลผู้สูงอายุในแบบของการฟื้นฟู หรือที่เรียกว่า Rehabilitation Care และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะให้ผู้สูงอายุเข้ามาพักในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3-9 เดือน เพื่อมาฟื้นฟูความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การรับประทานอาหาร การใช้ห้องน้ำ การเปลี่ยนเสื้อผ้า การเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น เมื่อผู้สูงอายุมีความพร้อม ก็จะให้กลับไปอยู่บ้านเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ ซึ่งอาจจะเป็นแบบอยู่เองตามลำพังหรือมีผู้ช่วย” ดร.สาธิต กล่าว

ball-2585603_1920.jpg

ทั้งนี้ บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด (Nihon Keiei) บริษัทในเครือ NK Group นับเป็นหนึ่งในพันธมิตรใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของพริ้นซิเพิล แคปิตอล หลังจากย้ายหลักทรัพย์สู่หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Services) มุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยมีแผนจับมือพันธมิตรใหม่ทั้งในและต่างประเทศในการร่วมกันพัฒนาสถานดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดรับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ Healthcare 4.0 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นายมาซาโตชิ ฮิราอิ ประธาน บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด (Nihon Keiei) กล่าวว่า “บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่ต้องการขยายธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) ในประเทศกลุ่มอาเซียน และมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความน่าสนใจในการลงทุน เนื่องจากเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยได้ทำการศึกษาตลาดในประเทศไทยมากกว่า 2 ปี ปัจจุบัน บริษัท นิฮอน เคเอ จำกัด (Nihon Keiei) ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล/ดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ผู้สอบและรับทำบัญชี ร้านขายยาโดยผ่านบริษัทย่อย นอกจากนี้ ยังมีการขยายธุรกิจในเวียดนาม เพื่อดำเนินการด้านศูนย์ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ (Care Helper) อีกด้วย”
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1