“รู้ทัน...ป้องกันมหันตภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแลระบบ
  8 สิงหาคม 2018
เยี่ยมชม :  1,129    ถูกใจ :  1
8.jpg

ความเจริญรุดหน้าของประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ส่งผลให้มีความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตนั้น มักจะมีปัญหาด้านการก่อและเกิดปัญหาด้าน อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ ควบคู่กันไป ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามไปด้วย พัฒนาการของรูปแบบการเกิดอาชญากรรมมีความซับซ้อน หลากหลาย ที่เราต้องตามให้ทัน วิธีรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดคือ “การป้องกัน ก่อนการเข้าระงับเหตุ”

บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย จำกัด ผู้จัดงาน อิฟเซค เซาท์อีสท์ เอเชีย 2018 และงานโพล์เซค 2018 (IFSEC Southeast Asia 2018 & POLSEC 2018) นิทรรศการแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยและระบบอัคคีภัยครั้งแรกในประเทศไทย จึงได้จัดงานเสวนาเรื่อง
“รู้ทัน ป้องกันมหันตภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” เพื่อจุดประกายการตระหนักและรับรู้ให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาความปลอดภัยหลากหลายสาขามาให้ความรู้และแนะนำวิธีการดูแลรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล

มร.เอ็ม กันดิ กรรมการผู้จัดการกลุ่ม (ธุรกิจอาเซียน) บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "ยูบีเอ็ม เตรียมจัดงาน ในงาน อิฟเซค เซาท์อีสท์ เอเชีย 2018 และงานโพล์เซค 2018 เป็นงานที่รวมอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีในด้านการรักษาความปลอดภัย และ ระบบอัคคีภัย ที่ทันสมัยที่สุดไว้ในงาน เพื่อตอบรับกับนโยบาย4.0 ของภาครัฐบาลในด้านการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างทางพื้นฐานของประเทศ และการพัฒนาระบบเมืองแบบอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทซิตี้ ซึ่งในปัจจุบันอัตราการเติบโตของเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านสิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ทำให้มีแนวโน้มในการเกิดภัย และความไม่ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบกับทั้งตัวบุคคล สังคม การประกอบธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานและองค์กรภาครัฐต่างๆ การจัดงานนี้จะเป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนได้มีความตระหนัก และเตรียมพร้อม เพื่อหาทางป้องกันและบรรเทาให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายได้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย

เพื่อให้การจัดงานที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ จึงจัดให้มีงานเสวนาเรื่อง “รู้ทัน...ป้องกัน มหันตภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ มาร่วมพูดคุย ได้แก่ ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และนายกสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก(ประเทศไทย) พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นายสุรเชษฐ์ สีงาม อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร และ พันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พลตรี ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ดำเนินรายการ"


ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และนายกสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก(ประเทศไทย) ได้พูดถึงสถานการณ์ความพร้อมของระบบการรักษาความปลอดภัยในประเทศไทย เปิดเผยว่า "ปัจจุบันพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือที่เราเรียกว่า รปภ. มีบทบาทหน้าที่ที่ไม่ตรงกับชื่อ กลายเป็นว่า รปภ. คือคนโบกรถ รับแลกบัตรบ้าง มีจำนวนน้อยมากที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้จริง อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยมากขึ้น นั่นหมายถึงว่าผู้ที่อยู่ในสายอาชีพนี้จะมีจำนวนลดลง คาดว่าอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยจะเข้ามาแทนที่แรงงานคนสัดส่วน 60:40 แต่อย่างไรก็ตามคนไทยยังติดกับการ Service โดยคนอยู่มาก ดังนั้นเจ้าของธุรกิจให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีการปรับตัว แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนที่จะต้องรู้จักป้องกันรักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง"

พลเอก บรรเจิด เทียนทองดี คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้แสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวว่า "ในโลกดิจิตอล หรือโลกไซเบอร์ โลกโซเชียล ต่างๆ ไม่ได้มีความปลอดภัย 100% หลายคนคิดว่าการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นต่างๆ ฟรีนั้น แท้จริงแล้วเราต้องแลกมันมาด้วยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งเราอาจคิดว่ามันไม่มีมูลค่า แต่ข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นแหละคือมูลค่ามหาศาล ที่สามารถนำไปวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคหรือไลฟ์สไตล์ของเราได้ หากเป็นบุคคลอันตรายที่นำข้อมูลเราไปใช้ก็ทำให้เกิดความเสียหายได้อย่างมากมาย ดังที่เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ เช่น ธุรกรรมทางการเงิน การนำชื่อบัญชีทางสังคมออนไลน์ไปหลอกผู้อื่นเพื่อการฉ้อโกงเหล่านี้เป็นต้น สิ่งที่เราต้องตระหนักให้มากคือ การจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นใดๆ ก็ควรศึกษาให้ดี และไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ ต้องรู้จักการใช้งานโลกไซเบอร์อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทัน โลกไซเบอร์ทำให้เราได้รับความสะดวกสบายก็จริง แต่ก็มีความไม่ปลอดภัยมากเช่นกัน ถ้าจะให้ดีเราอย่าให้โลกดิจิตอลเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไป เอาเพียง 70% ก็พอ อีก 30% เราควรอยู่บนโลกความเป็นจริง การก่ออาชญากรรมไซเบอร์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายมาก เพราะผู้กระทำผิดสามารถหลบเลี่ยง หลบซ่อนได้ง่าย ในขณะที่การติดตามจับกุมผู้กระทำผิดนั้นยังทำได้ยากและซับซ้อน เราจึงควรมีสติในการใช้งานโลกไซเบอร์ให้มาก"

นายสุรเชษฐ์ สีงาม อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมเสวนาได้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร เผยว่า "ในแต่ละปีประเทศไทยสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และมูลค่าทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอัคคีภัยจำนวนไม่น้อย ซึ่งอัคคีภัยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ เพียงแค่เราทุกคนใส่ใจ ในอาคารสูงมีพระราชบัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร การซ้อมหนีไฟ การติดตั้งและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ แต่มีเจ้าของอาคารกี่แห่งที่ทำ สำหรับที่พักอาศัยส่วนบุคคล เช่น บ้านเดี่ยว สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถังแก๊ส จริงๆ แล้วประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึ่งสามารถป้องกันเหตุอัคคีภัยได้ แต่เชื่อว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบกฎหมายในข้อนี้ และสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรต้องจดจำคือหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุอัคคีภัย 199 จะมีกี่คนที่จำได้ หากเทียบกับเบอร์โทรศัพท์สั่งอาหาร Delivery"

ปิดท้ายด้วย พันตำรวจเอก อัครินทร์ สุขเกษม รองผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กล่าวว่า "ปัจจุบัน ตำรวจ ตกเป็นจำเลยของสังคมในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งอยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าจำนวนของเจ้าพนักงาน หรือตำรวจทั่วประเทศในสังกัดสำนักงานตำรวจเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนั้นต่ำมาก จำนวนตำรวจทั้งสัญญาบัตรและประทวนรวมกันกว่าหนึ่งแสนคน เมื่อแยกเป็นหน่วยงานตำรวจสืบสวนสอบสวนเรามีตำแหน่งกว่า 12,000 นาย แต่มีจริงๆ แค่หมื่นนิดๆ ทั่วประเทศ จึงเป็นคำตอบว่าในคดีต่างๆ มันจึงดำเนินไปได้ช้า ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็เข้าใจและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการแชร์ข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลอาชญากรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ทั่วประเทศก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น"

ทั้งนี้ผู้ร่วมเสวนาทั้ง 4 ท่าน ยังมีให้ข้อคิดเห็นที่ตรงกันว่า แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยมากเพียงใด แต่มนุษย์หรือระบบแมนนวลที่กระทำโดยมนุษย์ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น ในฐานะเป็นผู้สั่งการหรือเป็นระบบสำรองที่ต้องพร้อมปฏิบัติงานหากว่าเทคโนโลยีการเกิดการขัดข้อง ซึ่งองค์กรส่วนการปกครอง ภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชน ประการสำคัญการป้องกันและรักษาความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน ในการเรียนรู้วิธีการป้องกันและดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในแง่มุมต่างๆ แล้วจึงช่วยกันดูแลป้องกันความปลอดภัยในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ละเลยต่อสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของตนเองและสังคม จะช่วยป้องกันการสูญเสีย และทำให้สังคมประเทศชาติเกิดความปลอดภัยในที่สุด

งาน “IFSEC Southeast Asia 2018” เป็นงานที่นำต้นแบบความสำเร็จของงาน IFSEC International ประเทศอังกฤษ มาจัดในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ภาครัฐและเอกชนหน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น พร้อมด้วยงาน POLSEC 2018 - Government Security Exhibition ที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับระบบการป้องกันความปลอดภัย ที่ทันสมัยและครบครันครอบคลุมในทุกส่วน เช่น ความปลอดภัยด้านอาคาร สถานที่ ส่วนบุคคล ชีวอนามัย พื้นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อม ระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมงานฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ifsecsea.com

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg
 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 10 สิงหาคม 2018

แชร์

#1