“HILL ASEAN” เปิดผลวิจัยใหม่ ชี้เทคโนโลยี IoT-AI เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคอาเซียน

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  24 มกราคม 2019
เยี่ยมชม :  578    ถูกใจ :  6
11.jpg

กรุงเทพฯ – 24 มกราคม 2562 – ศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน หรือ “HILL ASEAN” (Hakuhodo Institute of Life and Living ASEAN คลังสมองทางวิชาการ ภายใต้บริษัทฮาคูโดโด อิงค์ บริษัทโฆษณายักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของญี่ปุ่น เผยผลวิจัยฉบับล่าสุด หัวข้อ “THINK FUTURE-FORWARD: How ASEAN Lives Evolve as Technology Gets Smarter” (TECH ล้ำทำชีวิตเปลี่ยน) นำเสนอกลยุทธ์การตลาดไขความคิดและพฤติกรรมของ sei-katsu-sha[1] ชาติอาเซียนที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของเทคโนโลยีอัจฉริยะ ในงานสัมมนา ASEAN Sei-katsu-sha Forum 2019 ครั้งที่ 5

การวิจัยปีนี้มีวัตถุประสงค์หลักต้องการศึกษาว่า เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) รวมถึงเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนแห่งอนาคตอื่นๆ จะก้าวเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเลือกแบรนด์ และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือบรรดา sei-katsu-sha อย่างไร รวมถึงยังได้แนะนำกลยุทธ์การตลาดที่ผู้ประกอบการธุรกิจและแบรนด์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อรับมือกับไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

“THINK FUTURE-FORWARD” การคิดเพื่อสร้างอนาคตด้วยตัวเราเอง

ด้วยแนวคิดที่ว่า วิธีที่ดีที่สุดในการทำนายอนาคตก็คือ การสร้างอนาคตขึ้นมาด้วยตัวเอง ดังนั้นในเวทีสัมมนา ASEAN Sei-katsu-sha Forum นับจากปีนี้เป็นต้นไป HILL ASEAN จะมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยภาพอนาคตของผู้บริโภคในอาเซียนเป็นหลักว่า จะมีพัฒนาการไปในทิศทางไหน ไปพร้อมๆ กับให้ข้อเสนอแนะด้านการตลาดที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถสร้างอนาคตขึ้นมาด้วยมือตนเองได้

33.jpg

HILL ASEAN เชื่อว่า IoT จะเป็นเทคโนโลยีแห่งยุคอนาคต ที่มีบทบาทสำคัญเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้บริโภคอาเซียน หลังจากที่สมาร์ทโฟนได้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรามาแล้วก่อนหน้านี้ เมื่อ IoT ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย จะเกิดสื่อรูปแบบใหม่ที่เราเรียกว่า “Assistive Media” ขึ้นซึ่งจะช่วยสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ช่วยปลดปล่อยผู้บริโภคจากการกระทำซ้ำๆ ในแต่ละวันที่น่าเบื่อหน่าย (Bye-Bye Boring Routines) และนำไปสู่พฤติกรรมการช้อปปิ้งที่ต่างไปจากเดิม โดยเน้นการจับคู่ผู้บริโภคเข้ากับสินค้าและบริการตามความชื่นชอบของแต่ละคน (Match-Me Journey) กล่าวคือ ผู้บริโภคจะไม่เป็นฝ่ายนำข้อมูลสินค้าหรือบริการมาศึกษาเปรียบเทียบ แล้วค่อยตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งที่ดีที่สุดด้วยตนเองอีกต่อไป แต่จะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการน่าซื้อจากระบบ AI แล้วจึงค่อยตัดสินใจซื้อสิ่งที่ตรงใจมากที่สุดแทน

จากแนวโน้มนี้ HILL ASEAN แนะนำให้ผู้ประกอบการธุรกิจและแบรนด์เตรียมสร้างอนาคตด้วยตนเอง ด้วยการเตรียมการดังต่อไปนี้

Purpose Branding : กำหนดนิยามคุณค่าของแบรนด์ ชัดเจนเหมาะกับสถานการณ์

Life Solutions : พัฒนา Solution ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกปัญหาผู้บริโภค

Real-Time Marketing : นำเสนอคอนเทนต์ตรงใจฉับไวตรงสถานการณ์

สนใจศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.hillasean.com
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1