10 ความหลากหลาย ที่แนะนำทำบุญ

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  16 กรกฎาคม 2020
เยี่ยมชม :  3,603    ถูกใจ :  6
106717362_10156980573167331_1267163531653628627_n.jpg
1. วัดพระบาทน้ำพุ
เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ท่านสามารถช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก เพียงโทร *494333 บริจาคให้วัดได้เลย

2. มูลนิธิยุวพัฒน์
มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เด็กไทย และร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม
โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ โอกาสเข้าถึงการศึกษา โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพและทักษะชีวิต บริจาคได้ที่ donate.tcfe.or.th/donate

3. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
ช่วยเหลือสัตว์พิการ เจ็บป่วย ถูกทอดทิ้ง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสัตว์พิการถูกทอดทิ้งหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิฯ เพิ่มมากขึ้น ร่วมบริจาคได้ที่ home4animals.org/

4. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางการเห็นด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ร่วมบริจาคได้ที่ blind.or.th

5. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทย รวมทั้งเด็กและผู้เยาว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ บริจาคได้ที่ redcross.or.th/donate/

106923653_10156980573217331_7151768665179759831_n.jpg

6. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบเคราะห์กรรมที่ได้เข้ามาร้องทุกข์ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ
ร่วมบริจาคได้ที่ pavenafoundation.or.th

7. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก รองลงมาให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ที่สำคัญและถูกคุกคาม บริจาคได้ที่ https://www.seub.or.th/

8. มูลนิธิเมาไม่ขับ
สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ขับรถขณะเมาสุรา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมรณรงค์ เพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ
บริจาคได้ที่ ddd.or.th/pages/view/4

9. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
มุ่งเน้นการทำงานเพื่อเด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นภารกิจหลักของการทำงาน เพราะนอกจากจะส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันแล้ว สุขภาพของเด็กเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะการมีสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งจำเป็นให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น
บริจาคได้ที่ : โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม worldvision.or.th/breakfast4kids.html

10. มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิตนวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ ตลอดจนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไปสนับสนุนกิจกรรม การออกบริการประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแสด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
ร่วมบริจาคได้ที่ dent-in-found.org/newdesign/donate

ยังมีมูลนิธิ และองค์การกุศลที่น่าเชื่อถือ และหลากหลาย ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ Linkนี้ค่ะ ---> https://bit.ly/2FLvwOC

ทีมงาน หรรษา ดอท คอม ..ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ค่ะ ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในศีลในธรรม ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ

106675190_10156980573082331_6056833633668635501_n.jpg

 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 16 กรกฎาคม 2020

แชร์

#1