4 จุดวิเคราะห์คุณภาพการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแลระบบ
  11 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  210    ถูกใจ :  0
10.jpg

1. คุณภาพของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร ควรมีประสบการณ์ในธุรกิจมาก่อนเป็นระยะเวลาหนึ่ง

2. สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้บริหาร พิจารณาสัดส่วนและระยะเวลาในการถือครอง ยิ่งถือครองไว้นานแสดงถึงความมั่นใในธุรกิจ

3.คุณภาพของงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักบัญชี การเกิดรายการพิเศษในทางบัญชีขึ้นบ่อยๆเป็นสัญญาณความไม่น่าเชื่อถือของกิจการ

4.เสถียรภาพของกำไร รูปแบบของกำไร หลายๆปีจะช่วยให้ประเมินถึงคุณภาพการบริหารงานของกิจการ

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1