5 ลำดับ ประเภทของกองทุนรวมตามความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรู้

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  31 สิงหาคม 2021
เยี่ยมชม :  355    ถูกใจ :  1
เชื่อว่านักลงทุนหน้าใหม่จำนวนมากในปัจจุบันกำลังให้ความสนใจลงทุนกับกองทุนต่าง ๆ และได้ลองค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองกันบ้างแล้วอย่างแน่นอน ซึ่งพวกคุณจะพบว่าในประเทศไทยมีกองทุนให้เลือกอยู่เป็นพันกองทุน จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มากหน้าหลายตา ทำให้นักลงทุนบางคนถึงกับหยุดชะงักเลือกไปต่อไม่ถูก ซึ่งวันนี้เราได้ทำการแบ่งแยกประเภทของกองทุนรวมโดยจัดเรียงตามลำดับความเสี่ยงต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดให้ 3 ลำดับแรก หากใครกำลังสนใจอยู่ ตามไปดูกันเลย
[​IMG]

กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทของกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่เหมาะสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่รับความเสี่ยงได้และต้องการลงทุนเพียงระยะสั้น ๆ โดยกองทุนรวมตลาดเงินเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี จะให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่ได้จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย

กองทุนตลาดเงินต่างประเทศ
สำหรับความเสี่ยงระดับที่สองในประเภทของกองทุนรวมนี้คือ กองทุนตลาดเงินต่างประเทศ ที่มีความคล้ายคลึงกับกองทุนรวมตลาดเงินภายในประเทศ เพียงแต่มีการเลือกตราสารหนี้ของต่างประเทศ ทำให้เพิ่มอัตราความเสี่ยงขึ้นตามอัตราของการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงิน และยอมรับความเสี่ยงเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนได้

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

ประเภทของกองทุนรวมความเสี่ยอยู่ในระดับปานกลางของนักลงทุนหน้าใหม่ คือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล หรือก็คือการให้รัฐบาลกู้เงินและรับดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน สำหรับการลงทุนกับกองทุนประเภทนี้จะต้องมีระยะเวลาการลงทุนมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ถือว่าเป็นกองทุนที่มีความผันผวนด้านราคาแต่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุนรวมก่อนหน้านี้ทั้ง 2 ประเภท ทั้งยังมีความมั่นคง เนื่องจากผู้กู้ยืมเงินคือรัฐบาล

กองทุนรวมตราสารหนี้

สำหรับกองทุนรวมในลำดับที่ 4 ที่เราจะแนะนำก็คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ ที่แบ่งได้ตามระยะเวลาลงทุนได้ 2 แบบ คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี และ กองทุนรวมตราสารหนี้อายุมากกว่า 1 ปี โดยที่ผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ประเภทของกองทุนรวมในลำดับนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ หากจัดลำดับความเสี่ยงจากประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมด จะถือว่ากองทุนรวมตราสารหนี้รัฐบาลมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในประเภทนี้นั่นเอง

กองทุนรวมผสม

สำหรับประเภทของกองทุนรวมสุดท้ายที่มีความเสี่ยงสูงสุดสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่อย่างกองทุนรวมผสม ถือเป็นกองทุนที่ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ และหุ้น แบบผสมกันเพื่อผลตอบแทนที่ดีขึ้น และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงของเงินที่ลงทุนไป แต่มีข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนของการลงทุน ที่ต้องไม่น้อยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ของสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น แน่นอนว่ากองทุนรวมผสมเหมาะสำหรับที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง แต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั่นเอง
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1