9 สัญญาณเตือนภัยด้านการเงินของบริษัท

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  8 กุมภาพันธ์ 2021
เยี่ยมชม :  6,800    ถูกใจ :  0
25.jpg

ถ้าบริษัทที่คุณลงทุนอยู่มีสัญญาณเตือนภัยเหล่านี้เกิดขึ้นลองกลับไปอ่านหมายเหตุประกอบงบ และ แบบ 56-1 เพื่อหาสาเหตุ

1. ขาดทุนติดต่อกันหลายปี

2. ระยะเวลาเก็บหนี้นานเกิน

3. อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) ขึ้นสูงมาก

4. สินค้าคงคลังสูงผิดปกติ

5. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ

6. ยอดขายสูงขึ้นแต่กำไรลดลง

7. หนี้สูญเพิ่มขึ้น

8. รายงานผู้สอบบัญชีผิดปกติ หรือ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่

9. ขายทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสร้างกำไรในระยะสั้น

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1