[HOT]สรุปแนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ.

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  8 ธันวาคม 2021
เยี่ยมชม :  161    ถูกใจ :  0
[HOT]สรุปแนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ.
[EBOOK]หนังสือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ.
[SURE]คู่มือเตรียมพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ.
[PDF]เก็งแนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ.

-------------------------------------------------------------------------
สรุปแนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมเฉลย
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และความมั่นคงของชาติ
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การติดตาม และประเมินผล และระบบงบประมาณ
- ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
- นโยบายด้านการอาชีวศึกษาของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- เทคนิคการเตรียมสอบสัมภาษณ์

-------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในชุดประกอบด้วย
www.สรุปแนวข้อสอบพร้อมเฉลย.net
- ปรับหัวข้อตามประกาศสอบล่าสุดของ พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สอศ.

- ส่งไฟล์ PDF ทางอีเมล์เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปริ้นอ่านได้ทันที วันเดียวได้ โดยไม่ต้องรอนาน
- ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล มีเวลาเตรียมตัวสอบมากขึ้น
**ติดอาวุธทางปัญญา ชิงความได้เปรียบ พร้อมลงสนามสอบ**
*********************************************************************
แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ. 2 แบบดังนี้

(1). ไฟล์ด่วน (pdf) แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 380 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)

(2). หนังสือ แถมฟรี CD ไฟล์เสียงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ราคา 680 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)

-------------------------------------------------------------------------
**ซ้อมมือก่อนลงสนามจริง ชิงความได้เปรียบก่อนใคร
สนใจ สรุปแนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) สอศ. พร้อมเฉลย ติดต่อที่

โทร : 0868469666 (อ. เจมส์)

Line : @395ozcyv (มี @ ด้วยจ้า)
email: piyapongkomboonlue@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/perdsorbtodaypage/
twitter : https://twitter.com/home
bloggang : https://sheetbooksb.bloggang.com

[​IMG]
[​IMG]
-------------------------------------------------------------------------

[​IMG]


-------------------------------------------------------------------------

ขอให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการสอบนะครับ
-------------------------------------------------------------------------
[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1