Mintel รวมสรุปเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มระดับโลกประจำปี 2564 ที่ต้องติดตาม

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  27 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  266    ถูกใจ :  0
FDTrends_2021_TH_Digital_LI_1200x627.jpg

27 มกราคม 2564 – บริษัทวิจัยการตลาดระดับโลก มินเทล (Mintel) ได้ทำบทสรุปการตลาดผู้บริโภคเผยแพร่ 3 เทรนด์อาหารที่สำคัญสำหรับธุรกิจการให้บริการด้านอาหารทั่วโลกพร้อมทั้งเสนอแบบรายงานผลการวิเคราะห์และรายละเอียดการตลาดเชิงลึก อีกทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการทำการตลาดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่พร้อมปฏิวัติวิถีการบริโภคของตัวเอง โดยแบ่งเป็นสามช่วงใหญ่ นั่นคือ เทรนด์ในปัจจุบัน (12 เดือน) เทรนด์ในช่วงถัดไป(มากกว่า18 เดือนขึ้นไป) และเทรนด์ในอนาคต (มากกว่า 5 ปีขึ้นไป)

จิตใจที่เต็มอิ่ม : นวัตกรรมสูตรอาหารและเครื่องดื่มแนวใหม่ที่นำเสนอวิธีการช่วยรักษาสุขภาพจิตและปรับทัศนคติด้านอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นการสร้างพื้นฐานใหม่ในการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพคุณภาพที่ต้องเปลี่ยนโฉม:แบรนด์ธุรกิจด้านอาหารจะต้องเตรียมตัวพร้อมตอบสนองต่อความท้าทายในเทรนด์อาหารที่เปลี่ยนแปลง คำจำกัดความใหม่ที่ควรตระหนักรวมไปถึง คุณภาพ ความไว้วางใจ และ ‘ความจำเป็น’

อาหารสำหรับคนแนวเดียวกัน:แบรนด์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะต้องสามารถสร้างความสมดุลด้านอารมณ์ให้กับผู้บริโภคโดยผู้บริโภคมีทัศนคติมองภาพลักษณ์และรู้สึกสัมผัสได้ถึงความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ควบคู่ไปกับการมองตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้บริโภคที่มีทัศนคติและไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกัน คุณเดซี่ ลี รองผู้อำนวยการของมินเทล ด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Mintel Food & Drink) ได้กล่าวถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตอันใกล้ต่อการจัดการพัฒนาสูตรอาหารและเครื่องดื่ม การทำ packagingและการตลาดที่ได้รับอิทธิพลจากกระแสด้านสุขภาพ ค่านิยม และความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไปแนวโน้มการตลาดในแบรนด์ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารจะเคลื่อนไหวไปตามกระแสชีวจิตผ่านการนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และสูตรอาหารที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดอันเป็นที่การคาดการณ์ได้ว่าเมื่อการระบาดของไวรัสโควิด-19ได้ลดลงและสถานการณ์สังคมเริ่มฟื้นตัวขึ้น ผู้บริโภคจะมีการปรับลักษณะพฤติกรรมการบริโภคโดยเริ่มหันมาสนใจการรับประทานอาหารอย่างมีสติและศึกษาหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์รวมถึงการลดการบริโภคอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพให้น้อยลง “การแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดี และปีหน้า ๆ นี้ผู้บริโภคจะปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยเริ่มมองหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้น”

“แบรนด์ธุรกิจการให้บริการด้านอาหารที่มีสูตรส่วนผสมที่ตอบสนองต่อประสาทสัมผัสด้านอารมณ์ที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มและธุรกิจการให้บริการด้านอาหารให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นสำหรับการพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพร่างกาย รวมไปถึงสุขภาพจิตและใจเราได้ทำการประเมินผลการคาดการณ์ไว้ว่านวัตกรรมสูตรอาหารและเครื่องดื่มแนวใหม่นี้จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเรียนรู้ถึงประโยชน์จากการบริโภคอาหารที่ดีอันมีผลส่งต่อระดับสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางจิตวิทยาด้านอาหารแบบใหม่ในการตลาดนี้”

คุณภาพที่ต้องเปลี่ยนโฉมผลวิเคราะห์การประเมินการตลาดยังได้มีการบ่งชี้ไปยังกลุ่มผู้บริโภคแนวใหม่ที่เสาะหาโอกาสประสบการณ์การบริโภคแบบ ‘hometainment’ที่สุดพิเศษสำหรับการรับประทานอาหารที่ออกแนวหรูหราดูมีราคา แต่สะดวกสบายเพราะสามารถรับบริการดังกล่าวนี้ได้ที่บ้านเลย นอกจากนี้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกสนับสนุนและใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการจากแบรนด์และร้านค้าที่มีนโยบายที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีความเป็นไปได้สูงที่ผู้บริโภคจะคาดหวังผลิตภัณฑ์และการบริการที่ปราศจากการติดต่อแบรนด์และร้านค้าโดยตรง นั่นหมายถึงการเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และภายในอีก 5 ปีข้างหน้าและปีถัด ๆ ไปนี้ แบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ
 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 27 มกราคม 2021

แชร์

#1